Anekdotárium 1

Anekdotárium 1

sestavil Jaroslav Skoupý.

Sbírky anekdot, doplněné kresbami předního českého kreslíře. Tentokrát od autorské dvojice Jiří Novák - Jaroslav Skoupý, 104 stran, 79 Kč, 2000