Krajan Gustav Mahler

Krajan Gustav Mahler

Kniha skvělého vypraveče Zdeňka Mahlera mapuje život skladatele Gustava Mahlera (1860 – 1911), rodáka z Vysočiny. Jak je uvedeno na předsádce – kniha je psána k 150.výročí od narození tohoto světově proslulého umělce. Text životopisně pojatého vyprávění volně navazuje na sedmidílný televizní dokument stejného jména, který Česká televize uvede v premiéře letos na podzim.  Publikace je bohatě vybavena fotografiemi, 119 stran, 199 Kč, 2009.