Rýmy pro kočku

Rýmy pro kočku

Jiří Žáček.

Souborem epigramů básník Jiří Žáček dokázal, že umění vtipné zkratky ovládá mistrovsky. Iustroval Afolf Born, vydání druhé, 64 stran, 149 Kč, 2006