Sny pod kloboukem

Sny pod kloboukem

Marie Kubátová

Sbírka čtivých povídek přibližuje současný svět zralých žen, jimž autorka naslouchá a jimž rozumí. Obálku ilustrovala Iva Hüttnerová, 152 stran, 169 Kč, 2002