Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

kolektiv autorek

Text této knížky je dílem mnoha statečných žen, které se dokázaly postavit nepřízni osudu a bojovaly (a dále bojují) s diagnózou onkologického onemocnění. Jejich příběhy jsou opravdové, plné naděje a síly – všechny v nich překonávají  hranice vlastních možností a svůj život naplňují hlubokými city, porozuměním a láskou, 184 stran, 129 Kč