Tituly (Sláfka2017)

POVÍDKY Z ŠUPLÍKU

Autor: Ota Pavel

říjen 2017, 299 Kč

Když jsem chystala k vydání Sebrané spisy Oty Pavla, vycházela jsem důsledně z autorizovaných textů spisovatele. Vešly se mi do šesti útlých svazků, z nichž mnohé už byly na českém literárním nebi skvosty trvalé hodnoty (Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců, Pohádka o Raškovi, Syn celerového krále…). Při editorské práci na Spisech jsem však objevila mnoho neznámých novinových článků autora, četnou korespondenci s bratry a především pak skvělé povídky, které za života spisovatele (1930-1973) nevyšly v autorizované podobě, jen všelijak zmrzačené tehdejšími cenzurními zásahy. Uspořádala jsem tehdy zmíněnou pozůstalost do sedmého svazku Sebraných spisů Oty Pavla pod názvem POVÍDKY Z ŠUPLÍKU.

S pokorou a trvalým obdivem k autorovi tuto jedinou část jeho literárního odkazu vydávám po létech samostatně – v původní podobě, bez úprav a cenzurních zásahů.

Slávka Kopecká

Z přebalu knihy